banner

Syskonsvartsjuka

Ett yngre syskon har kommit med mamma hem från BB och det är ofta hur mysigt som helst. Men en ny familjemedlem, som dessutom får mycket uppmärksamhet från både föräldrar och besökare i hemmet, kan bidra till att det äldre syskonet blir svartsjukt och uttrycker det genom att bli utåtagerande. Avundsjukan kan yttra sig både som en överdriven omsorg och ibland även en illvilja som är riktad mot syskonet.

Syskonsvartsjuka

De här motstridiga känslorna är helt naturliga men de här inte alltid helt enkla att hantera och det är även viktigt att aldrig fördöma det större barnet för dess elaka handlingar. Samtidigt är det mycket viktigt att det äldre syskonet stoppas från att göra bebisen illa. Både för det mindre barnets skull men även för att undgå att utsättas för onödig skuld.

Vanliga beteenden


Det är inte ovanligt att de större barnen börjar bete sig som småbarn när det kommer ett nytt syskon. De kan börja med att vilja bli burna hela tiden eller vilja bli matade, precis som lillebror eller lillasyster, bara för att föräldrarna inte ska riskera att glömma bort dem. Även om de här beteendena är helt naturliga kan de vara nog så frustrerande för föräldrarna. Ett sätt att minska ner och komma tillrätta med problemen kan vara att göra något speciellt med det äldre syskonet. Ägna barnet lite extra uppmärksamhet helt enkelt. Det kan till exempel vara en regelbunden aktivitet där inte det mindre syskonet närvarar eller tid tillsammans med en eller båda föräldrarna utan några andra syskon. En sådan aktivitet kan vara att gå på simskola en dag i veckan och bara den ena föräldern närvarande. Eller så behöver det inte vara mer avancerat än att det äldre syskonet är hemma och gör något ihop med mamma eller pappa medan den andre föräldern åker iväg med syskonet.

 

Barn kan lösa konflikter själva


Alla som har syskon vet att det inte är det minsta ovanligt att syskon retas eller bråkar med varandra. Det ingår och håller ibland i sig långt upp i åldrarna. Som förälder är det lätt att tröttna på att höra tjafsandet, gå emellan och lösa konflikten. Det är dock mycket viktigt att föräldrar låter barnen reda ut och lösa konflikter själva, utan inblandning från någon vuxen. Ofta klarar barnen det alldeles utmärkt på egen hand och det är snarare så att situationen förvärras om någon vuxen lägger sig i. Det är inte heller ovanligt att konflikterna mellan barnen gestaltar sig på ett sätt när den ena eller den andre föräldern lägger sig i och ett helt annat när det inte sker någon iblandning från en vuxen. Självklart måste föräldrarna se till och ta ansvar för att barnens konfliktlösning inte spårar ur så att barnen gör varandra illa, fysiskt eller psykiskt, något som kan ske när barnens egna problemlösningsstrategier inte räcker till eller fungerar som de hade tänkt. I de lägena måste en vuxen gå in och hjälpa till att styra upp situationen. Barn menar sällan något illa när det försöker lösa en konflikt genom att slåss, de vet helt enkelt bara inte hur de ska komma vidare och då är fysiskt våld en reaktion på deras frustration.

Barn kan lösa konflikter själva

About Tyra