banner

Stress hos barn

Liksom vuxna kan även barn bli stressade. Anledningen kan vara olika beroende på ålder, men barn påverkas mycket av de vuxnas stress. Hos en bebis är det vanligtvis fråga om brist på närhet och omvårdnad medan det hos ett skolbarn eller tonåring beror på krav på skolresultat eller sociala problem med kompisar. Barn som blir utsatta för stress i någon form är ofta mer utsatta än vuxna, eftersom de inte i samma grad kan styra sin tillvaro i livet.

Stress hos barn

Vad är stress?

Stress är en fysisk reaktion i kroppen som uppstår när man måste göra något snabbt eller har bråttom. Det kan också vara en reaktion på något psykiskt, som att känna krav över att vara på ett visst sätt. När kroppen blir stressad börjar oftast hjärtat att slå lite snabbare, andningen blir snabbare och musklerna spänner sig. Under korta stunder eller perioder kan det vara positivt med stress, eftersom man ofta blir mer effektiv och skärpt då. Det är dock mycket viktigt med vila och återhämtning efter en stressig situation. Får kroppen aldrig riktigt vila upp sig ordentligt, så kan det bli problem.

 

Symptom på stress hos barn och unga

Vanliga symptom hos barn som är stressade är t ex magproblem med diarré eller förstoppning som följd, huvudvärk och/eller spända muskler. Andra besvär kan också vara sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter i skolan eller problem med att hantera sina känslor, t ex att vara arg eller ledsen. Större barn och ungdomar har vanligtvis lättare för att sätta ord på sina känslor och kan på så sätt hantera sin stress bättre. Ju yngre barnet är, desto svårare kan det vara att uttrycka sig.

Barns utveckling och behov av stöd

Beroende på ålder behöver barn stöd från de vuxna i sin närmaste omgivning. Små barn är helt beroende av den vuxnes omsorg. Behovet av mat, sömn och närhet är livsviktigt. De behöver också vara nära sina föräldrar och få tid att umgås. Möjlighet att smälta alla intryck som de är med om är värdefullt, kanske genom att reflektera över dem tillsammans med en förälder/vuxen. Kraven ökar med åldern, i skolan där barnen förväntas att ta till sig nya kunskaper och i samspelet med kompisarna både i och utanför skolan. Att vinna förtroende bland andra är lätt för vissa men svårare för andra och det kan i en del fall skapa stress hos barn. Mobbning skapar lätt en psykisk stress som är mycket ohälsosam. En tonåring går igenom en viktig fas i sin utveckling, både fysiskt/sexuellt och psykiskt inför sitt kommande vuxna liv. Alla dessa frågor som man funderar över i denna ålder kan för en del orsaka mycket stress.

 

Den vuxnes ansvar

Det är således den vuxnes ansvar att ta sig tid till barnen och se till alla aspekter som det kan tänkas vara med om i sitt liv. Inte bara de mest basala behoven utåt sett, utan även de mer underliggande frågorna. Fundera gärna över om det är balans i barnets livssituation, om han eller hon mår bra. Misstänker man att ens barn mår dåligt av stress, så kan man vända sig till vården eller Bris.

Den vuxnes ansvar

About Tyra