banner

Risker för unga på nätet

De barn och unga som växer upp i dag står redan från ung ålder med en fot i den digitala världen. Ju äldre de blir desto mer tid spenderar de på internet. Som förälder är det lätt att sätta gränser för de mindre barnen men tonåringen kan var en helt annan femma. Många föräldrar upplever dessutom att det är svårt att diskutera och prata om internet och sociala med sina barn, inte minst för att tonåringar i regel har en betydligt större kunskap på det digitala området. Som vuxen har man en skyldighet att hjälpa och lotsa barn, ungdomar och unga vuxna på nätet och här delar vi med oss av några tips som föräldrar, och andra vuxna, kan ha hjälp av i arbetet med att öka tonåringarnas säkerhet på nätet.

Internet och sociala medier är oftast inga större problem men tyvärr öppnar den digitala världen dörrar för grooming, nätmobbing och spridning av känsliga uppgifter, till exempel person- och telefonnummer.

Grooming och nätmobbing

Internet möjliggör kommunikation som i en analog värld inte hade varit lika lätt att upprätta. Grooming betyder att en, oftast, okänd person tar kontakt med andra, barn och ungdomar såväl som vuxna, med syfte att i framtiden begå övergrepp. Oftast handlar det om äldre män som försöker få kontakt med unga flickor. Den första kontakten sker i regel på chattsidor och det är inte ovanligt att personen i fråga gömmer sig bakom en falsk profil i form av en tonårskille. När personen har etablerat en kontakt bygger han/hon successivt upp relationen med målet att få till en träff i verkliga livet.

Mobbing kan ta sig många uttryck och nätmobbing kan till exempel vara elaka och sårande kommentarer, hot av olika slag på forum och/eller sociala medier eller publicering av kränkande bilder. Individer som utsätts för mobbing i skolan kan bli utsatta för liknande verbala kränkningar på nätet, men det drabbar även ungdomar som inte är utstötta eller utanför.

Vad kan du som förälder göra?

Ett stort gissel med internet är att barn och ungdomar spenderar så mycket tid på internet att föräldrarna inte riktigt har kontroll på eller vet vad som händer där. Tonåringar är dessutom på väg att skapa ett eget liv och inte alltid så intresserade av att berätta för mamma och pappa. I det här läget gäller det att vara envis och, i tonåringens ögon, jobbig och stå på sig och prata med ditt eller dina barn och tonåringar om hur internet fungerar och vad som kan hända där. Det gäller nätmobbing och kränkningar så väl som grooming.

  • Våga prata om de rättigheter och skyldigheter som gäller på nätet
  • Läs på om olika lagar och sociala regler och förklara att dessa gäller på nätet så väl som i verkligheten
  • Håll dig uppdaterad om vilka sidor ditt barn eller tonåring är inne på och lär dig hur sidorna fungerar

Det kan vara frestande att förbjuda internetanvändning men det är ingen lösning på problemet. Sträva istället efter att vara öppen och våga prata med ditt eller dina barn om det som är positivt och negativt med internet. På så sätt rustar du även dem för ett ansvarsfullt agerande på nätet även i framtiden.

About Tyra