banner

Hur bör man hantera en skilsmässa?

En skilsmässa är sällan något som man tänker på i en relation som fungerar, men det händer att par kommer till den punkt när det inte längre finns något annat alternativ än att fortsätta på var sitt håll. Har man inga barn behöver man inte ha någon kontakt med den andra parten efter att skilsmässoförhandlingen är genomförd. Finns det barn med i relationen ställer det genast krav på de vuxna och det kan vara lätt att gå i några av de klassiska skilsmässofällorna, som inte gagnar någon inblandad, särskilt inte barnen. Vad är det då man bör tänka på för att en skilsmässa ska bli så smärtfri som möjligt?

Alla fackmän säger samma sak; att samarbete är otroligt viktigt efter skilsmässan. I de flesta fall klarar de vuxna att fortsätta med samma rutiner och vara överens i frågor gällande regler och uppfostran, men det finns skilsmässor där det inte riktigt fungerar. I den här artikeln kommer vi att ta upp några tips som kan göra separationsarbetet lättare.

Oense – hur gör vi?

Det som kanske är vanligast att vara oense om efter en separation eller skilsmässa är vardagsrutinerna. I vårt exempel utgår vi från att föräldrarna har delad vårdnad.

Låt oss säga att föräldrarna är oense om vilken tid på kvällen barnet bör gå och lägga sig. Den ena partnern tycker att samma regler ska gälla hos båda föräldrarna medan den andra anser att de inte ska lägga sig varandras regler. Innan ni ifrågasätter varandras regler bör ni båda tänka efter en gång till och fundera på hur stort problem det här egentligen är för barnet. Här gäller det att separera sina egna behov och känslor från barnets dito. Fråga gärna barnet hur det har varit hos den andra föräldern men avsikten får aldrig vara att snoka eller hitta något som kan vändas mot den andra föräldern. Ett barn måste kunna berätta om händelser och upplevelser hos mamma eller pappa utan att det blir intensiva diskussioner eller stora bråk. Ni får inte på några villkor använda barnet eller barnen som slagpåse mellan er och ge barnet dåligt samvete för det som har hänt. Om någon av föräldrarna vill att den andre ska ändra på sina regler, vänd er direkt till varandra. Barnet eller barnen får aldrig någonsin agera budbärare av information, eller medlare mellan oeniga föräldrar. Gör ni det kommer barnet varken vilja eller våga berätta några tankar eller önskemål nästa gång ni frågar.

Olika regler är okej

Efter en skilsmässa eller separation kan det vara svårt att acceptera att barnen har olika regler beroende på hos vem av föräldrarna de bor. Om barnet verkar må bra av att ha olika regler måste du som förälder också lita på att det är så och att den förälder som barnet är hos har full kontroll över situationen. När båda parter har accepterat detta har ni också kommit långt i er separationsprocess. Olika regler är inget problem även om det är bra om vissa regler, till exempel tid för läggning, är ungefär desamma hos båda föräldrarna. Det viktigaste är att ni som föräldrar kan diskutera och besluta olika vardagliga frågor ihop utan intensiva bråk.

About Tyra