Bra kvällsrutin för barn

Rutiner, rutiner, rutiner. Låter kanske tråkigt men att ha en bra rutin är viktigt för alla och något som är bra för både stora och för små. För barnen är det enormt viktigt när det kommer till sänggåendet då det hjälper barnen att varva ner och för att veta vad som förväntas. Att ha rutiner behöver inte ens vara speciellt svårt eller komplicerat utan huvudsaken är att man har en tanke bakom det man gör. Vad är det man vill åstadkomma? Viktigt är dock att det man gör är i princip detsamma varje kväll. Men vad är en rutin egentligen? Och behöver man göra exakt samma sak varje kväll, exakt samma tid för att en rutin ska vara framgångsrik?

Undersökningar visar att positiva kvällsrutiner fungerar som allra bäst när man gör samma sak varje kväll, tidpunkten är dock inte superviktig utan det viktigaste är att hinna med sina kvällsrutiner innan barnet eller barnen blir alldeles för trött. Vad är då en bra rutin? Och finns det dåliga rutiner? Vi går igenom några av dem nedan.

Involvering av barnet

Först och främst, är barnet stort nog för att vara med och bestämma är det bra om det får vara med på planeringen av sina egna kvällsrutiner. Att få vara med och bestämma skapar en självkänsla och en vilja till motivation hos barnet. Planeringen av kvällsrutinerna kan innebära alltifrån lugn musik, ta ett bad, dämpa belysningen och talet, läsa böcker till de mer praktiska måste sakerna som att gå på toaletten och att borsta tänderna.

Involvering av barnet
Involvering av barnet

Är barnet yngre och inte medbestämmande kan exempelvis en bra kvällsrutin innefatta amning/matning på något ställe där man inte vanligtvis ammar/matar. Men även de tidigare nämnda exemplen såsom sänkt belysning, dämpat tal och bad är såklart lämpliga även hos de yngre barnen och inte bara de äldre.

Att känna igen trötthetstecken

Nedvarvningen och rutinen för kvällen bör starta innan barnet blir alltför trött. Det är lätt att tro att ett barn som hoppar och klättrar runt energiskt är ett barn som inte alls är trött medans det egentligen betyder att de är alltför övertrötta. En del barn uppvisar dock tydliga och vanliga signaler på trötthet såsom att de gnuggar sig i ögonen, blir gnälliga eller visar den mest tydliga signalen av dem alla, de gäspar. Det viktigaste är alltså att lära känna sina barns egna signaler för när det börjar bli trött och sen göra samma sak varje kväll som nedvarvning innan det är dags att somna.

Utvärdering av kvällsrutinen

Efter ett par veckor bör en kvällsrutin sitta och även fungera positivt i familjen. Det är därför ofta en bra ide att sitta ner och diskutera hur rutinerna går. Skapar de en lugn läggning? Uppnår man det man ville uppnå med rutiner för kvällen? Och vad var egentligen målet? Det är aldrig försent att förändra en rutin som inte känns bra eller som inte fungerar längre och i takt med att barnet eller barnen växer är det rent naturligt att rutinerna ändrar sig.