Barn med ADHD

Låt oss prata om något viktigt. Låt oss prata om ADHD och hur barn påverkas av denna diagnos.  Barn med ADHD (ADHD) har det ovanligt svårt att koncentrera sig på uppgifter, att uppmärksamma, sitta still och kontrollera impulsivt beteende. Den här guiden erbjuder tex föräldrar den information man behöver för att förstå beteendena i samband med störningen och fatta effektiva beslut för sitt barn om symptom, diagnos och behandling.

Vad är ADHD?

Attention-deficiency hyperactivity disorder, eller ADHD, är ett tillstånd som gör det ovanligt svårt för barn att koncentrera sig, att uppmärksamma, sitta still, följa anvisningar och kontrollera impulsivt beteende. Samtidigt som alla små barn ibland är distraherbara, rastlösa och omedvetna om föräldrarnas och lärarnas instruktioner, uppträder barn med ADHD på detta sätt mycket oftare än andra barn i deras ålder. Och deras oförmåga att slå sig ner, fokusera och följa uppgifter på åldersanpassade sätt gör det mycket svårt för dem att göra vad som förväntas av dem i skolan. Det kan också leda till konflikter hemma och svårt att komma överens med kamrater.

ADHD-symtom

Symptom på ADHD är indelade i två grupper: ouppmärksam beteende och hyperaktivt och impulsivt beteende.

Ouppmärksamma symtom på ADHD:

 • Gör slarviga misstag
 • Är lätt distraherad
 • Det verkar inte lyssna när det tilltalas direkt
 • Har svårt att följa instruktionerna
 • Har problem med att organisera
 • Undviker eller ogillar fortlöpande ansträngningar
 • Är glömsk, tappar alltid saker

Hyperaktiva eller impulsiva symtom på ADHD:

 • Svårt att stanna på ett ställe eller vänta på sin tur
 • Överdriven springning och klättring
 • Problem med att leka tyst
 • Extrem otålighet
 • Alltid verkar vara “på språng” eller “drivs av en motor”
 • Överdriven pratsamhet eller avbrytande

Vissa barn uppvisar endast den första gruppen ADHD av symtom, och vissa visar endast den senare. Men majoriteten av dem med ADHD-diagnos har en kombination av båda, vilket kan göra det mycket svårt för dem att fungera i skolan och i andra aktiviteter och kan skapa mycket konflikt hemma.

Hur skiljer ADD och ADHD sig?

ADD, eller uppmärksamhetsbrist-störning, är en äldre term för den störning som vi nu kallar ADHD, eller hyperaktivitetsstörning. Det kallades ADD fram till 1987, då ordet ”hyperaktivitet” lades till. Vissa människor använder fortfarande den gamla termen, ADD, av vana, eller för att det är en mer bekant term än ADHD. Vissa använder den för att hänvisa till barn med ADHD som inte är hyperaktiva.

Kan ett barn som inte är hyperaktivt ha ADHD?

Kan ett barn som inte är hyperaktivt ha ADHD?

Ja. Barn som har problem med att fokusera men inte är ovanligt rastlösa eller impulsiva har en mer ouppmärksam ADHD. De tenderar att diagnostiseras senare eftersom de är mindre benägna att störa eller problematiskt beteende som får lärare och föräldrar uppmärksamhet. Men barn som har ouppmärksamma symtom kan börja kämpa i grundskolan när det blir allt svårare för dem att hålla jämna steg.

Varför kan barn med ADHD koncentrera sig på vissa saker? Vad är ADHD-hyperfokus?

Medan ADHD kallas en uppmärksamhetsbrist, talar ledande experter om barnets förmåga att kontrollera och rikta sin uppmärksamhet. Så många barn med ADHD är perfekt kapabla att intensivt fokusera på saker som är väldigt spännande för dem, som videospel, men de kan inte behålla den typen av fokus på saker som inte omedelbart är givande, som skolarbete eller att ta på sig skorna eller gå till sängs. Det finns mycket mer att prata om när det kommer till ADHD hos barn. Men detta var lite grann om detta.