Balans mellan skola och fritid

När barnen kommer upp i ålder och närmar sig eller är i tonåren, kan det hända att balansen mellan skola och fritid förändras. En del ungdomar väljer att satsa på en idrott och om man inte har möjlighet att gå på ett idrottsgymnasium kan det vara svårt att hinna med allt med skola och träningar.

Balans mellan skola och fritid

Då är det bra om du som förälder kan sätta dig ner tillsammans med ditt barn och hjälpa till att göra upp en plan där tiden räcker till både skolarbete och träning.  Gymnasietiden är för många en hektisk tid i livet, särskilt för de ungdomar som satsar på ett fritidsintresse eller en idrott och har som avsikt att ta sig upp till absoluta toppnivå. Det innebär ofta träning sex dagar i veckan och tävling på helgerna. Däremellan ska det planeras in mat, tillräckligt med sömn och inte minst skolarbete. En situation där skolarbetet lätt blir det som blir lidande.

Planering ger tid och balans

Det finns många fördelar med att ha en aktiv fritid och delta i olika arrangemang. Studier visar att de barn och ungdomar som är aktiva inom någon idrott eller satsar för att nå eliten inom ett område, klara skolan bättre, har mindre risk för att hamna i utanförskap och har lättare för att få jobb efter utbildning. Samtidigt måste det finnas en balans så att inte aktiviteterna tar all tid från skolarbetet och tvärtom. Den balansen är omöjlig för ett barn och svår för en tonåring att klara av utan stöd från vuxna i allmänhet och föräldrar i synnerhet. Det finns några punkter för dig som förälder att ta hjälp av så att du kan hjälpa och stötta ditt barn.

 • Planering
  Genom att planera allt, mat, träning och skolarbete, ökar effektiviteten och känslan av att ha mer ledig tid. Börja läsa på till prov i god tid, aldrig dagen innan.
 • Använd tiden rätt
  Nyttja lektionstiden till fullo och använd håltimmar och lunchraster till läxor och annat skolarbete. Det ger mer ledig tid när skolan är slut och ger utrymme för en paus före träningen.
 • Håll fokus på en sak åt gången
  Oavsett vad det är som ska göras, håll fokus och koncentrationen på det. Gör bara en sak i taget så blir effektiviteten en helt annat.
 • Var beredd att offra och satsa
  Tänk igenom vad som krävs för att göra den satsning som önskas. Finns intresset och viljan där till 100 % eller är det bättre att backa ner ett steg? Det kommer krävas mycket vilja och en hel del uppoffringar för att lyckas.

Sätt er ner tillsammans och gör upp en plan över tiden så kommer det bli lättare att upprätthålla en bra balans mellan skola och fritid.

Om motivationen tryter

Som förälder är det även viktigt att lyssna på den satsande tonåringen. Fråga hur det är på träningen och om det är roligt att hålla på. Var observant på signaler som kan visa att något inte är som det låter. Både tränare och lärare kan driva på hårt, alla månar om sitt område, och ditt barn kan även ställa höga krav på sig själv. Allt det ihop kan bli en ond spiral med högt stresspåslag. Det är ditt barn som ska göra satsningen för sin skull, inte för tränaren eller dig som förälder.

Om motivationen tryter