banner

Appar för inlärning

Det finns ett enormt utbud av appar som kan bidra till barns inlärning. I den här artikeln kommer vi ta upp några appar för mindre barn som till exempel kan hjälpa till att lär ut klockan, matematik, träna bokstäver eller prova på programmering på lättsamt sätt.

I takt med att tekniken bakom apparna har utvecklats har intresset för att utveckla appar för inlärning ökat. Det har i sin tur bidragit till att fler och fler föräldrar och lärare har fått upp ögonen för hur man kan använda apparna för att öka intresset för inlärning hos barn.

Appar för förskolan

DragonBox Numbers (matte)

Med den här appen får barnen upptäcka siffror, tal och lära sig grundläggande matematik på ett lek- och lustfyllt sätt. Upplägget i appen påminner i mångt och mycket om ett spel och i och med det registrerar barnet i princip inte att det lär sig samtidigt som det spelar.

ASL Skrivbok (språk)

Det här är en app som är mycket populär i skolan eftersom den är uppbyggd som en ordbehandlare, där all text från enstaka ord och meningar till kompletta stycken läses upp via en talsyntes. Barnet får alltså både se den skrivna bokstaven eller ordet samt höra det. Appen har stöd för olika språk och flera användare, vilket ökar dess användningsområde. En appa som är bra att använda även i hemmet.

Ordens Magi (språk)

Det här är en app som är utvecklad för att barnet ska få förståelse för svenska bokstäver och ord. När man använder appen leker man på ett enkelt och roligt sätt fram kunskapen. Det går även utmärkt att träna på stavning. Samtidigt som barnet (eller den vuxne) bygger de olika orden ges respons i form av en röst som ljudar de valda orden och uttalar orden eller meningarna som har skapats.

Attributes (matte)

Den är appen består av en snudd på oändlig mängd vackra pussel som innehåller olika tal som ska lösas. Pusslen är indelade i sju grupper och varje grupp har tio olika svårighetsnivåer. Medan barnen spelar och löser pusslen lär de sig räknesätten och de matematiska termerna indirekt.

Appar för lågstadielever

ASL – Att skriva sig till läsning (språk)

Genom att skriva kan man också lära sig att läsa och det är något utvecklarna av appen ASL har tagit fasta på. När barnen använder appen utvecklar de både sin läs- och skrivförmåga. Med hjälp av ett talande tangentbord och talsyntes kan även mindre barn som börjar bli nyfikna på bokstäver och språk bli inspirerade och motiverade till att skriva bokstäver, ord och meningar.

Motion Math: Cupcake (matte)

Det här är ett lärorikt och roligt spel som får barnen att upptäcka entreprenörskap. Här driver man en verksamhet och tillverkar, säljer och levererar cupcakes. Barnet får öva på läsförståelse, matematik samt att tänka både strategiskt och logiskt.

Zcooly Klockgården (klockan)

Den här appen lär barnet klockan, den analoga varianten såväl som den digitala. Här går det att träna på allt från hela timmar ner till intervall på fem minuter. Rekommenderat är att spela spelet på en surfplatta eller dator eftersom det blir väl smått på en mobilskärm.

ScratchJr (programmering)

Vill du låta ditt barn prova på att programmera, utan att behöva några som helst förkunskaper, är det här en kreativ och bra app. Barnet bestämmer vad som ska hända med hjälp av olika grafiska kommandon. På så sätt skapar barnet interaktiva berättelser eller utvecklar ett enkelt spel. ScratchJr fungerar som ett programmeringsspråk anpassat till barn.

About Tyra