Rutiner, rutiner, rutiner. Låter kanske tråkigt men att ha en bra rutin är viktigt för alla och något som är bra för både stora och för små. För barnen är det enormt viktigt när det kommer till sänggåendet då det hjälper barnen att varva ner och för att veta vad som förväntas. Att ha rutiner…