Låt oss prata om något viktigt. Låt oss prata om ADHD och hur barn påverkas av denna diagnos.  Barn med ADHD (ADHD) har det ovanligt svårt att koncentrera sig på uppgifter, att uppmärksamma, sitta still och kontrollera impulsivt beteende. Den här guiden erbjuder tex föräldrar den information man behöver för att förstå beteendena i samband…