Det borde vara en självklarhet att föräldrar idag känner tillit och förtroende inför skolan och dess omsorg. Men hur arbetar egentligen skolor och kommun för att säkerställa att arbetet för en ökad säkerheten följs? Idag finns en rad olika lagstiftningar som rör skydd mot olyckor och förhöjd beredskap inför krissituationer. Skolverket samarbetar aktivt tillsammans med…